یافتن کالاها و سرویسها


KR1000-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 1 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 1000 MB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
10,000Toman ماهانه
40,000Toman سه ماهه
100,000Toman سالانه

KR2000-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 2 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 2000 MB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
19,000Toman ماهانه
70,000Toman سه ماهه
190,000Toman سالانه

KR5000-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 5 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 5000 MB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
40,000Toman ماهانه
130,000Toman سه ماهه
400,000Toman سالانه

KR7000-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 7 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 7000 MB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
50,000Toman ماهانه
160,000Toman سه ماهه
500,000Toman سالانه

KR10-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 10 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 10 GB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
60,000Toman ماهانه
190,000Toman سه ماهه
600,000Toman سالانه

KR15-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 15 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 15 GB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
75,000Toman ماهانه
230,000Toman سه ماهه
750,000Toman سالانه

KR25-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 25 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 25 GB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
90,000Toman ماهانه
300,000Toman سه ماهه
900,000Toman سالانه

KR50-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 50 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 50 GB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
120,000Toman ماهانه
380,000Toman سه ماهه
1,200,000Toman سالانه

KR100-نمایندگی
نمایندگی هاست لینوکس 100 گیگ
آپتایم 99.9٪ واقعی و پشتیبانی 24 ساعته و استفاده از فایروال های قدرتمند برای جلوگیری از هک و دی داس
کنترل پنل حرفه ای Cpanel
Disk quota : 100 GB
Monthly bandwidth : Unlimited
Max FTP Accounts , Max Email Accounts , Max Databases , Max Sub Domains , Max Parked Domains : Unlimited
Max Addon Domains : 4
قرار گیری سرور ها در معتبر ترین دیتا سنتر ها
پنل اس ام اس رایگان
برای خرید دامین به این سایت مراجعه کنید www.sabt24.in
200,000Toman ماهانه
700,000Toman سه ماهه
2,000,000Toman سالانه